Ќа головну стор≥нку

ƒќЅ–ќя ≤—Ќ≤ ѕ”’Ћ»Ќ» ∆≤Ќќ„»’ —“ј“≈¬»’ ќ–√јЌ≤¬.

   ƒо сьогодн≥ немаЇ загальноприйн¤тоњ думки про ет≥олог≥ю та патогенез пухлин ж≥ночих статевих орган≥в. ÷е призвело до того, що визначенн¤ пон¤тт¤ “пухлина”, ¤ке дають р≥зн≥ автори, також неоднозначне.
   ѕухлина - патолог≥чний процес, ¤кий характеризуЇтьс¤ порушенн¤м нормального росту та розмноженн¤ тканин ≥ кл≥тин орган≥зму. ѕорушенн¤ росту Ї про¤вом порушенн¤ регул¤торних функц≥й орган≥зму.
   ¬становлено, що кл≥тина пухлини - ¤к≥сно зм≥нена кл≥тина орган≥зму, а р≥ст пухлини Ї результатом розмноженн¤ пухлинних кл≥тин.
   ” розвитку пухлини можна розр≥знити чотири стад≥њ:
   1. нер≥вном≥рну дифузну г≥перплаз≥ю тканин;
   2. стад≥ю вогнищевих розростань (прол≥ферат≥в);
   3. утворенн¤ в≥докремленоњ в≥д навколишн≥х тканин пухлини, вузла;
   4. ≥нф≥льтрац≥¤ ≥ руйнуванн¤ навколишн≥х тканин - мал≥гн≥зац≥¤. ќстанн¤ стад≥¤ спостер≥гаЇтьс¤ не завжди.
   ¬ останн≥ роки отримано дан≥, ¤к≥ св≥дчать про важливу роль гормон≥в у розвитку пухлин матки, молочних залоз, ¤Їчник≥в. ÷≥ пухлини називають гормонозалежними, оск≥льки вони виникають в органах - “м≥шен¤х”, ¤к≥ знаход¤тьс¤ п≥д безпосередн≥м регулюючим впливом ендокринних залоз.

 ласиф≥кац≥¤ пухлин ж≥ночих статевих орган≥в

   ѕухлини ж≥ночих статевих орган≥в можна под≥лити зг≥дно з њх г≥столог≥чною будовою, а частково ≥  г≥стогенезом, на окрем≥ види  залежно в≥д тканини, з ¤коњ вони утворилис¤: еп≥тел≥альн≥ пухлини, пухлини з м’¤зовоњ тканини та пухлини з≥ сполучноњ тканини. ” ж≥ночих статевих органах – матц≥ та ¤Їчниках - часом виникають  зм≥шан≥ пухлини (до складу њх паренх≥ми входить дек≥лька тканин), тератоњдн≥ або герм≥ногенн≥ пухлини.  ожен ≥з цих вид≥в пухлин под≥л¤Їтьс¤,  залежно в≥д ступен¤ зр≥лост≥ њх елемент≥в, на дв≥ групи: зр≥л≥ - добро¤к≥сн≥ й незр≥л≥ - зло¤к≥сн≥. ќкр≥м того, можна вид≥лити особливу групу гормонопродукуючих пухлин ¤Їчник≥в.¬ одних випадках вони  добро¤к≥сн≥, в ≥нших - зло¤к≥сн≥.

ƒобро¤к≥сн≥ пухлини вульви

    ≥ста вульви
зустр≥чаЇтьс¤ дуже р≥дко. „асто спостер≥гаЇтьс¤ к≥ста великоњ залози прис≥нка п≥хви, ¤ка належить до ретенц≥йних к≥ст, що утворюютьс¤ в результат≥ закупоренн¤ (запальн≥ процеси) вив≥дноњ протоки ≥ скупченн¤ в порожнин≥ залози секрету. ¬еличина к≥сти звичайно не перевищуЇ розм≥р≥в голубиного або кур¤чого ¤йц¤. ѕри нагноЇнн≥ к≥сти утворюЇтьс¤ абсцес великоњ (бартол≥н≥Ївоњ) залози прис≥нка, ¤кий супроводжуЇтьс¤ р≥зким болем, г≥перем≥Їю залози ≥ навколишн≥х тканин, високою температурою т≥ла, зб≥льшенн¤м Ўќ≈ ≥ лейкоцитозом.  ≥ста великоњ залози прис≥нка п≥хви ≥нод≥ буваЇ двоб≥чною ≥, ¤к правило, Ї насл≥дком гонорейноњ ≥нфекц≥њ.
   ¬становити д≥агноз к≥сти великоњ залози прис≥нка п≥хви неважко. ѓњ легко в≥др≥знити в≥д паховоњ кили, що опускаЇтьс¤ через паховий канал у велику сором≥тну губу.
   Ћ≥куванн¤ -х≥рург≥чне.
ќперац≥¤ пол¤гаЇ у вилущуванн≥ к≥сти з њњ ложа. Ћоже к≥сти ушивають кетгутовими швами. Ќа шк≥ру рани накладають шовков≥ шви. ѕункц≥¤ ≥ випорожненн¤ к≥сти дають тимчасовий ефект, бо секрет в порожнин≥ залози накопичуЇтьс¤ повторно.
   ” д≥л¤нц≥ вульви ≥нколи спостер≥гаютьс¤ к≥сти ≥ншого походженн¤: атерома, дермоњд, г≥драденома, дуже р≥дко -к≥ста, що виходить з гартнер≥вських проток (часто вона розповсюджуЇтьс¤ одночасно ≥ в п≥хву).
   √≥драденома
- це ретенц≥йна добро¤к≥сна пухлина (к≥ста), що розвиваЇтьс¤ з потових залоз. ѕ≥д шк≥рою або в товщ≥ великих сором≥тних губ розм≥щуютьс¤ поодинок≥ чи множинн≥ вузлики. √≥драденома звичайно маЇ невелик≥ розм≥ри, всередин≥ м≥стить секрет потових залоз. «устр≥чаЇтьс¤ р≥дко та,  ¤к правило, в зло¤к≥сн≥ утвори не перетворюЇтьс¤.
   Ћ≥куванн¤ –
х≥рург≥чне, прогноз - спри¤тливий.
   ‘≥брома
- це добро¤к≥сна пухлина, що розвиваЇтьс¤ ≥з сполучноњ тканини великих сором≥тних губ, р≥дше - з фасц≥њ малого таза ≥ параметр≥¤. «устр≥чаЇтьс¤ р≥дко, локал≥зуЇтьс¤ в задн≥й третин≥ великих сором≥тних губ, величина не перевищуЇ розм≥р≥в кур¤чого ¤йц¤. ѕ≥д д≥Їю власноњ ваги пухлина вит¤гуЇ з великоњ сором≥тноњ губи н≥жку. ƒ≥агностика ф≥броми вульви не становить труднощ≥в. ÷е пухлинопод≥бний утв≥р на н≥жц≥, рухомий, безбол≥сний.
   Ћ≥куванн¤
- х≥рург≥чне (вилущуванн¤ з прилеглих тканин).
   ‘≥бром≥ома
- це добро¤к≥сна пухлина, що розвиваЇтьс¤  з м’¤зових ≥ сполучнотканинних елемент≥в. Ќайчаст≥ше джерелом њњ розвитку Ї кругл≥ матков≥ зв’¤зки, що проход¤ть через паховий канал у товщу великих сором≥тних губ. ƒ≥агностика ≥ методи л≥куванн¤ ф≥бром≥оми так≥ ж, ¤к ≥ ф≥броми.
   Ћ≥пома
, або ф≥брол≥пома, - це добро¤к≥сн≥ пухлини, що розвиваютьс¤ з жировоњ ≥ сполучноњ тканини. ¬она локал≥зуЇтьс¤ не т≥льки в товщ≥ великих сором≥тних губ, але ≥ на лобку. ƒ≥агностика легка. ¬узли пухлин розташовуютьс¤ на широк≥й основ≥ або н≥жц≥, можуть с¤гати великих розм≥р≥в ≥ дос¤жн≥ дл¤ безпосереднього огл¤ду. ѕри порушенн≥ кровооб≥гу в них розвиваютьс¤ набр¤к, крововилив, некроз, приЇднуЇтьс¤ вторинна ≥нфекц≥¤, ¤ка може призвести до абсцедуванн¤ пухлини.
   Ћ≥куванн¤
- х≥рург≥чне, прогноз - спри¤тливий.

ƒобро¤к≥сн≥ пухлини п≥хви

    ≥ста п≥хви
зустр≥чаЇтьс¤ пор≥вн¤но часто. ” б≥льшост≥ випадк≥в локал≥зуЇтьс¤ поверхнево, проте ≥нколи проникаЇ в глибину тканин, дос¤гаючи навколоп≥хвовоњ кл≥тковини. ¬еличина к≥сти може бути р≥зною, звичайно с¤гаЇ розм≥р≥в в≥д грецького гор≥ха до кур¤чого ¤йц¤. ¬м≥ст њњ прозорий (серозного, часом слизистого характеру), забарвленн¤ - жовтувате або темне. —т≥нка к≥сти утворена сполучною тканиною ≥ м’¤зовими елементами. ¬нутр≥шн¤ поверхн¤ вкрита цил≥ндричним, куб≥чним або призматичним еп≥тел≥Їм. “ривалий час к≥ста п≥хви маЇ безсимптомний переб≥г, ви¤вл¤Їтьс¤ п≥д час онкопроф≥лактичних огл¤д≥в, огл¤д≥в у дзеркалах, д≥агностуЇтьс¤ легко. ѕри дворучному ваг≥нальному досл≥дженн≥, у зв’¤зку з еластичн≥стю к≥сти, њњ можна не ви¤вити.
   Ћ≥куванн¤
- х≥рург≥чне (вилущуванн¤ к≥сти з прилеглих тканин). Ќеобх≥дно пам’¤тати, що при видаленн≥ к≥сти можна пошкодити пр¤му кишку, а часом ≥ сечовий м≥хур. ѕункц≥¤ к≥сти з в≥дсмоктуванн¤м вм≥сту даЇ тимчасовий ефект.
   ‘≥бром≥ома п≥хви
зустр≥чаЇтьс¤ р≥дко. —кладаЇтьс¤ вона з м’¤зових ≥ сполучнотканинних елемент≥в, у б≥льшост≥ випадк≥в маЇ величину кур¤чого ¤йц¤, щ≥льноњ консистенц≥њ. ѕоверхн¤ њњ, ¤к правило, гладенька, проте може бути ≥ горбкуватою. –озташовуЇтьс¤ на широк≥й основ≥ або н≥жц≥. ѕри перекрученн≥ н≥жки або крововилив≥ в пухлину вона  некротизуЇтьс¤, а при приЇднанн≥ гноЇр≥дноњ ≥нфекц≥њ можуть виникнути запаленн¤ ≥ нагноЇнн¤. ‘≥бром≥ома звичайно локал≥зуЇтьс¤ на передн≥й ст≥нц≥ п≥хви. «ахворюванн¤ виникаЇ в ж≥нок 30-50-р≥чного в≥ку. ѕереб≥г його безсимптомний, лише при великих розм≥рах пухлини виникають в≥дчутт¤ стороннього т≥ла в п≥хв≥, труднощ≥ при статевих зносинах, сечовипусканн≥ й дефекац≥њ. –≥дко пухлина перероджуЇтьс¤ в м≥осаркому. ƒ≥агностуЇтьс¤ шл¤хом ваг≥нального досл≥дженн¤, при цьому ви¤вл¤Їтьс¤ щ≥льний безбол≥сний вузол.
   Ћ≥куванн¤
- х≥рург≥чне (вилущуванн¤ ф≥броматозного вузла в межах його ложа).
   ѕап≥ломи п≥хви
- це добро¤к≥сн≥ поодинок≥ або множинн≥ розростанн¤ слизовоњ оболонки п≥хви, що мають вигл¤д цв≥тноњ капусти. «устр≥чаютьс¤ р≥дко, однак можуть розпадатис¤ ≥ мал≥гн≥зуватис¤.
   Ћ≥куванн¤
- х≥рург≥чне (видаленн¤ пап≥ломи в межах здорових тканин з обов’¤зковою попередньою б≥опс≥Їю).
   √еманг≥ома п≥хви
– це р≥дк≥сна, невеликих розм≥р≥в добро¤к≥сна пухлина синього кольору ≥ м’¤коњ консистенц≥њ. Ќа розр≥з≥ - кавернозне т≥ло.  л≥н≥чно переважно не про¤вл¤Їтьс¤. ƒ≥агностуЇтьс¤ випадково при онкопрофогл¤дах.
   Ћ≥куванн¤
. ’вор≥ з пап≥ломою п≥хви п≥дл¤гають спостереженню. ѕри зб≥льшенн≥ њњ розм≥р≥в застосовують х≥рург≥чне л≥куванн¤ - видаленн¤ пухлини в межах здоровоњ тканини, або кр≥ох≥рург≥чне видаленн¤ њњ.

ƒобро¤к≥сн≥ пухлини матки

   ‘≥бром≥ома матки
- це гормонозумовлена ≥ гормонозалежна пухлина, що складаЇтьс¤ з м’¤зових ≥ сполучнотканинних елемент≥в. ѕри переважанн≥ в пухлин≥ м’¤зових елемент≥в њњ називають  м≥омою, а сполучнотканинних – ф≥бром≥омою. ¬ќќ« рекомендуЇ терм≥н “лейом≥ома”, оск≥льки в структур≥ пухлини переважають гладком’¤зов≥ волокна. ѕухлина надзвичайно вар≥абельна в розм≥рах: в≥д розм≥ру горошини до заповненн¤ нею черевноњ порожнини. Ќайчаст≥ше (в 94-95 % випадк≥в) вона локал≥зуЇтьс¤ в т≥л≥ матки, лише в 5-6 % - у шийц≥ матки, матков≥й труб≥, кругл≥й зв’¤зц≥ матки ≥ т.д. Ќезважаючи на численн≥ досл≥дженн¤, ¤к≥ проводили прот¤гом багатьох рок≥в, питанн¤ ет≥олог≥њ та патогенезу вивчено недостатньо, однак б≥льш≥сть досл≥дник≥в схил¤ютьс¤ до думки про первинну роль г≥перестроген≥њ у виникненн≥ даного захворюванн¤. ≈кспериментальним шл¤хом вдалос¤ викликати ф≥бром≥ому матки у тварин (тривале введенн¤ фол≥кул≥ну (сайрону) ≥ синестролу). ѕри ф≥бром≥ом≥ матки ¤Їчники, ¤к правило, пол≥к≥стозно зм≥нен≥ й г≥пертрофован≥. ¬они м≥ст¤ть фол≥кул≥ну в 50 раз≥в б≥льше, н≥ж ¤Їчники здорових ж≥нок. ” кров≥ при ф≥бром≥ом≥ матки в 7,1 раза б≥льше естроген≥в, пор≥вн¤но з кров'ю здорових ж≥нок. ‘≥бром≥ома матки в 10 раз≥в част≥ше зустр≥чаЇтьс¤ при порушенн≥ функц≥њ печ≥нки (хрон≥чний гепатит). ¬≥домо, що печ≥нка в≥д≥граЇ пров≥дну роль у метабол≥зм≥ стероњдних гормон≥в, насамперед естроген≥в. Ќедостатн¤ метабол≥чна функц≥¤ печ≥нки нав≥ть при нормальн≥й продукц≥њ естрогенних гормон≥в може призвести до виникненн¤ захворюванн¤. ÷е в≥дбуваЇтьс¤ внасл≥док п≥двищеноњ чутливост≥ рецептор≥в матки до естроген≥в.
    ласиф≥кац≥¤:

   1. «а топограф≥Їю вузл≥в (рис.14.1):
   а) ≥нтерстиц≥альна (≥нтрамуральна);
   б) п≥дслизова;
   в) п≥дочеревинна (субсерозна);
   г) пухлина росте в напр¤мку параметр≥¤ м≥ж листками широкоњ зв’¤зки матки (≥нтрал≥гаментарно).
   2. «а к≥льк≥стю вузл≥в:
  а) поодинока;
  б) множинна.
   3. «а швидк≥стю росту (прогресуванн¤м):
   а) швидкоросла;
   б) з пов≥льним ростом.

   Ўвидкоросла пухлина прот¤гом року може зб≥льшитис¤ в дек≥лька раз≥в, що Ї неспри¤тливою ознакою (загроза переродженн¤ в саркому). –≥ст пухлини залежить в≥д њњ живленн¤, а також в≥ку хвороњ. Ќайчаст≥ше швидкий р≥ст притаманний ж≥нкам  молодого в≥ку ≥ ваг≥тним. јналог≥чне ¤вище може виникати ≥ в прекл≥мактеричному в≥ц≥, коли в орган≥зм≥ ж≥нки проход¤ть процеси гормональноњ перебудови, ановул¤торний менструальний цикл, у результат≥ чого виникаЇ г≥перестроген≥¤. ” постменопауз≥, ¤к правило, в≥дбуваЇтьс¤ зворотний р≥ст пухлини.
    л≥н≥ка
захворюванн¤ залежить в≥д анатом≥чного розташуванн¤ ф≥бром≥оми. ѕ≥дочеревинн≥ вузли невеликих розм≥р≥в можуть мати безсимптомний переб≥г, тобто хвор≥ не мають скарг, менструальна функц≥¤ не порушена. ѕроте детальне обстеженн¤ њх св≥дчить про порушенн¤ секрец≥њ гонадотропних ≥ статевих гормон≥в, зм≥ни в серцево-судинн≥й систем≥, волем≥чн≥ порушенн¤, порушенн¤ обм≥нних процес≥в (особливо водно-сольового). ” багатьох випадках нав≥ть при великих розм≥рах пухлини ¤вних симптом≥в захворюванн¤ не спостер≥гаЇтьс¤. ќднак здеб≥льшого симптоматика виникаЇ досить рано. ќсновними симптомами Ї кровотеч≥, б≥ль, зумовлен≥ стисненн¤м сус≥дн≥х орган≥в або порушенн¤м кровооб≥гу в матц≥. ћатков≥ кровотеч≥ найчаст≥ше мають характер г≥перпол≥менорењ.
   ѕри множинн≥й м≥ом≥ матки з ≥нтерстиц≥альним розташуванн¤м вузл≥в в≥дбуваютьс¤ розт¤гненн¤ ст≥нки матки ≥ зб≥льшенн¤ менструюючоњ поверхн≥, що приводить до зростанн¤ к≥лькост≥ менструальноњ кров≥. ќкр≥м того, порушуЇтьс¤ скоротлива здатн≥сть матки. ќсобливо сильн≥ кровотеч≥ виникають при м≥омах матки ≥з субмукозним розташуванн¤м вузл≥в. “ак≥ пухлини можуть спричинити ≥ м≥жменструальн≥ кровотеч≥.  ровотеч≥ бувають пов’¤зан≥ з порушенн¤м ц≥лост≥ капсули пухлини або некрозом вузла. јнем≥зованих хворих легко вп≥знати за зовн≥шн≥м вигл¤дом (жовтуватий в≥дт≥нок шк≥ри, дещо одутле обличч¤). ћатков≥ кровотеч≥ можуть бути зумовлен≥ й супров≥дною патолог≥Їю: стромальною г≥перплаз≥Їю ¤Їчник≥в, њх к≥стозною дегенерац≥Їю, запаленн¤м придатк≥в матки, внутр≥шн≥м ендометр≥озом, гормонопродукуючими пухлинами ¤Їчник≥в. ¬иникненн¤ кровотеч у ж≥нок з м≥омою матки в постменопауз≥ майже завжди св≥дчить про патолог≥ю ¤Їчник≥в (фем≥н≥зуюча пухлина, стромальна г≥перплаз≥¤ ¤Їчника) або ендометр≥¤ (рак, г≥перплаз≥¤, пол≥поз). ѕроведенн¤ д≥агностичного вишкр≥банн¤ ст≥нок порожнини матки в таких випадках обов’¤зкове. ’рон≥чна постгемораг≥чна анем≥¤ порушуЇ д≥¤льн≥сть серцево-судинноњ системи, викликаЇ запамороченн¤, загальну слаб≥сть, швидку втому.
   Ѕольовий синдром виникаЇ внасл≥док розт¤гненн¤ зв’¤зкового апарату матки, очеревини, що покриваЇ матку, а також шл¤хом тиску пухлини, що росте, на навколишн≥ органи, ≥ залежить в≥д розташуванн¤ та напр¤мку росту вузл≥в.
   ѕри м≥ом≥ матки ≥з центрипетальним ростом або субмукозною локал≥зац≥Їю б≥ль може мати переймопод≥бний характер. ѕ≥дслизов≥ м≥оматозн≥ вузли ≥нколи “народжуютьс¤” в п≥хву ≥ супроводжуютьс¤ р≥зким болем ≥ посиленн¤м кровотеч. ƒуже небезпечним ускладненн¤м "народженн¤" м≥оматозного вузла Ї вивор≥т матки.
   ƒ≥агностика
м≥оми матки, ¤к правило, нескладна ≥ проводитьс¤ на основ≥ б≥мануального досл≥дженн¤. ѕальпуЇтьс¤ щ≥льна пухлина, часом ≥з множинними вузлами, гладкою зовн≥шньою поверхнею, здеб≥льшого вона рухома. ≤нод≥ рухом≥сть пухлини обмежена њњ величиною. јнамнестичн≥ дан≥, характер кровотеч ≥ болю допомагають встановити д≥агноз.
   ѕри п≥дозр≥ на субмукозну м≥ому матки обов’¤зковим Ї проведенн¤ г≥стеросальп≥нгограф≥њ або г≥стероскоп≥њ. «ондуванн¤ матки в де¤ких випадках надаЇ ≥нформац≥ю про на¤вн≥сть субмукозного вузла, проте коли в≥н заповнюЇ всю порожнину матки, його можна прийн¤ти за ст≥нку матки. ” такому випадку най≥нформативн≥шою Ї г≥стерограф≥¤ або ультразвукове досл≥дженн¤ ген≥тал≥й.
   ƒиференц≥йна д≥агностика
.    ћ≥ому матки сл≥д диференц≥ювати в≥д раку або саркоми т≥ла матки, добро¤к≥сноњ чи зло¤к≥сноњ пухлини ¤Їчника, запальних пухлинопод≥бних утвор≥в придатк≥в матки, ваг≥тност≥. ѕри на¤вност≥ тривалих кров’¤нистих вид≥лень доводитьс¤ в≥др≥зн¤ти м≥ому матки в≥д раку т≥ла матки (ц≥ захворюванн¤ можуть сп≥в≥снувати паралельно). ƒодатков≥ обстеженн¤ (г≥стеросальп≥нгограф≥¤, г≥стероскоп≥¤) ≥ д≥агностичне вишкр≥банн¤ ст≥нок порожнини матки дозвол¤ють уточнити д≥агноз.
   ƒобро¤к≥сн≥ пухлини ¤Їчник≥в - кул¤ст≥ або овальн≥ утвори тугоеластичноњ консистенц≥њ, що, ¤к правило, ч≥тко пальпуютьс¤ окремо в≥д матки. якщо важко визначити, зв≥дки виходить пухлина, то шийку матки за допомогою кульових щипц≥в зм≥щують донизу: ¤кщо пухлина виходить з матки, то вона зм≥щуЇтьс¤ разом ≥з нею. ” таких випадках ефективн≥ ”«ƒ, рентгенограф≥¤ орган≥в малого таза в умовах пневмоперитонеуму, ендоскоп≥чне досл≥дженн¤.
   ѕ≥дочеревинний м≥оматозний вузол на н≥жц≥ дуже схожий на пухлину ¤Їчника. ¬ обох випадках необх≥дна операц≥¤.
   ¬ажко диференц≥ювати пухлину матки в≥д добро¤к≥сноњ пухлини ¤Їчника при на¤вност≥ спайкового процесу або при рац≥ ¤Їчника, коли пухлина становить з маткою Їдиний конгломерат. ” цьому випадку часом вдаютьс¤ нав≥ть до д≥агностичоњ лапаротом≥њ.
   ѕри невеликих субмукозних м≥омах матки ≥нколи провод¤ть гормонотерап≥ю, коли вважають, що Ї дисфункц≥ональна маткова кровотеча. ѕеред призначенн¤м гормонотерап≥њ необх≥дно уточнити д≥агноз за допомогою додаткових обстежень. Ќайкраще виконати г≥стероскоп≥ю або г≥стеросальп≥нгограф≥ю з використанн¤м водорозчинних контрастних речовин чи зондуванн¤ порожнини матки. ѕри ви¤вленн≥ субмукозного вузла необх≥дне оперативне втручанн¤. якщо ст≥нки матки гладк≥, виконують д≥агностичне вишкр≥банн¤, ¤ке при дисфункц≥ональних маткових кровотечах одночасно Ї ≥ л≥куванн¤м. ѕри п≥дозр≥ на рак т≥ла матки (вишкр≥бок маЇ характер детриту, крихтопод≥бний) потр≥бно старанно перев≥рити трубн≥ кути матки, а рев≥з≥ю ст≥нок проводити дуже обережно, бо при проростанн≥ зло¤к≥сноњ пухлини в товщу м≥ометр≥¤ можна легко перфорувати матку. ¬ багатьох випадках уточнити д≥агноз допомагаЇ ультразвукове досл≥дженн¤.
   ѕри ваг≥тност≥ матка, на в≥дм≥ну в≥д м≥оми маЇ м’¤ку консистенц≥ю. ѕотр≥бно звернути увагу на ознаки ваг≥тност≥. ѕри необх≥дност≥ провод¤ть тести на ваг≥тн≥сть та ультразвукове досл≥дженн¤.
   ¬становленн¤ д≥агнозу м≥оми матки в постменопауз≥ вимагаЇ обережност≥. ” таких випадках р≥ст матки пов’¤заний, ¤к правило, з патолог≥Їю ¤Їчник≥в або ≥з зло¤к≥сними процесами ендометр≥ю.
   Ћ≥куванн¤ м≥оми матки.  онсервативна терап≥¤.
 онсервативному л≥куванню п≥дл¤гають хвор≥ з невеликими (до 12 тижн≥в ваг≥тност≥) щ≥льними ≥нтерстиц≥альними пухлинами, що супроводжуютьс¤ незначними кровотечами за типом цикл≥чних, а також (≥нколи) ж≥нки, ¤к≥ в≥дмовились в≥д оперативного л≥куванн¤. ѕеред призначенн¤м консервативноњ терап≥њ потр≥бно провести всеб≥чне обстеженн¤ хворих (анал≥зи кров≥, сеч≥, ваг≥нального вм≥сту, а також ≥з церв≥кального каналу, уретри, ультразвукову д≥агностику, вим≥рюванн¤ базальноњ температури, цитолог≥чне досл≥дженн¤ ваг≥нального мазка, г≥столог≥чне досл≥дженн¤ вишкр≥бка слизовоњ оболонки порожнини матки, кольпоскоп≥чне досл≥дженн¤ шийки матки та ≥н.).
    онсервативне л≥куванн¤ протипоказане при:
   - розм≥рах матки, що перевищують 12 тижн≥в ваг≥тност≥;
   - на¤вност≥ субмукозних вузл≥в та пол≥позу ендометр≥¤;
   - ¤вищах (або п≥дозр≥) мал≥гн≥зац≥њ чи некрозу вузл≥в;
   - ¤вищах швидкого росту;
   - пухлинах, що стискають сус≥дн≥ органи ≥ порушують њх функц≥ю;
   - пухлинах, що супроводжуютьс¤ болем ≥ профузними кровотечами;
   - перекручуванн≥ н≥жки одного або дек≥лькох вузл≥в;
   -поЇднанн≥ ф≥бром≥оми матки з ваг≥тн≥стю, раком шийки чи т≥ла матки, пухлинами придатк≥в матки, гн≥йними утворами в малому тазу, запальними утворами придатк≥в матки, ендометр≥оњдними к≥стами;
   - гострих ≥нфекц≥¤х (до вил≥куванн¤), алергозах та ≥н.
    онсервативна терап≥¤ включаЇ симптоматичну ≥ гормональну терап≥ю.
   Ћ≥куванн¤ - х≥рург≥чне.    
   ѕри л≥куванн≥ хворих з м≥омою матки насамперед необх≥дно вир≥шити питанн¤ про обс¤г х≥рург≥чного втручанн¤ (повне або часткове видаленн¤ матки, ¤Їчник≥в, маткових труб), атакож про те,  ¤ким доступом проводити операц≥ю - абдом≥нальним чи ваг≥нальним. ќбс¤г операц≥њ залежить в≥д в≥ку ж≥нки, њњ загального стану, ступен¤ анем≥њ, супров≥дних захворювань, розташуванн¤ ≥ величини м≥оматозних вузл≥в. ’ворим з м≥омою матки виконують радикальн≥ й консервативн≥ операц≥њ, до кожноњ з ¤ких Ї своњ показанн¤ ≥ протипоказанн¤. ѕовне видаленн¤ матки, ¤к правило, зумовлене високою частотою супров≥дних захворювань матки: г≥перпластичними процесами ендометр≥¤, патолог≥чними зм≥нами шийки матки, зло¤к≥сними процесами ендометр≥¤, саркоматозним переродженн¤м м≥оматозного вузла. “ак≥ зм≥ни част≥ше виникають у ж≥нок старшого в≥ку.
   —л≥д оц≥нити також можлив≥сть проведенн¤ операц≥њ абдом≥нальним чи ваг≥нальним шл¤хом. ÷е залежить в≥д р¤ду фактор≥в: розм≥ру пухлини, необх≥дност≥ виконанн¤ рев≥з≥њ черевноњ порожнини, додаткових втручань на ¤Їчниках, вираженого ожир≥нн¤ передньоњ черевноњ ст≥нки, ≥ т.д. Ќер≥дко виникають утрудненн¤ при вир≥шенн≥ дол≥ ¤Їчник≥в. јле в кожному конкретному випадку потр≥бно застосовувати ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д. ѕри проведенн≥ консервативноњ м≥омектом≥њ в молодих ж≥нок ≥з к≥стозними зм≥нами ¤Їчник≥в сл≥д виконати њх клинопод≥бну резекц≥ю. якщо ви¤влено пухлину ¤Їчника, в≥н п≥дл¤гаЇ видаленню.
   ѕри консервативно-пластичних операц≥¤х на матц≥ матков≥ труби потр≥бно зберегти. ѕри необх≥дност≥ пластичну операц≥ю виконують ≥ на матков≥й труб≥ (дл¤ в≥дновленн¤ њњ прох≥дност≥) одночасно з консервативною м≥омектом≥Їю.
   ѕри суправаг≥нальн≥й ампутац≥њ матки або њњ екстирпац≥њ питанн¤ про долю маткових труб вир≥шують ≥ндив≥дуально. якщо м≥ома супроводжуЇтьс¤ запальним процесом у малому тазу, то матков≥ труби сл≥д видалити, тому що вони можуть бути джерелом ≥нфекц≥њ в п≥сл¤пологовий пер≥од. « цих же причин сл≥д видал¤ти матков≥ труби при некроз≥ й розплавленн≥ м≥оматозного вузла. ¬становлено, що ≥нфекц≥¤ розповсюджуЇтьс¤ в основному з нижн≥х в≥дд≥л≥в статевих шл¤х≥в ≥ через матку проникаЇ в матков≥ труби, тому вони часто можуть ≥нф≥куватис¤. ѕри неускладнен≥й м≥ом≥ матки Ї випадки, коли маткова труба (або труби) розт¤гнута на вузлах пухлини, в такому випадку њх також необх≥дно видалити. “убектом≥ю виконують ≥ при сальп≥нг≥тах, бо в п≥сл¤операц≥йний пер≥од ≥снуЇ небезпека розвитку п≥осальп≥нксу з наступною релапаротом≥Їю. ќднак загальна тактика повинна зводитис¤ до проведенн¤ максимально органозбер≥гаючих оперативних втручань, бо тубектом≥¤ певною м≥рою порушуЇ кровопостачанн¤ та ≥ннервац≥ю ¤Їчник≥в ≥ призводить до швидшого згасанн¤ њх функц≥њ.
   ќперативн≥ втручанн¤ з приводу м≥оми матки бувають екстреними ≥ плановими. ≈кстрен≥ провод¤ть при кровотеч≥, що загрожуЇ життю хвороњ, перекрученн≥ н≥жки м≥оматозного вузла, його некроз≥ чи нагноЇнн≥. ѕротипоказанн¤м до операц≥њ Ї лише агонуючий стан пац≥Їнтки.
   ѕри вир≥шенн≥ питанн¤ про обс¤г операц≥њ (ампутац≥¤ чи екстирпац≥¤) необх≥дно керуватис¤ станом шийки матки. ¬≥дсутн≥сть патолог≥чних зм≥н дозвол¤Ї виконати суправаг≥нальну ампутац≥ю. Ќезм≥нену шийку матки видал¤ти не варто. ќбстеженн¤ хворих у в≥ддален≥ терм≥ни св≥дчить про те, що п≥сл¤операц≥йн≥ патолог≥чн≥ зм≥ни шийки матки спостер≥гаютьс¤ в тих ос≥б, у ¤ких вони ≥снували до операц≥њ.
   ѕоказанн¤ до операц≥њ:

   1. ћасивн≥ тривал≥ м≥с¤чн≥ або ацикл≥чн≥ кровотеч≥, що призвод¤ть до анем≥зац≥њ хвороњ. ќбов’¤зково необх≥дно з'¤сувати стан ендометр≥¤, тому що нер≥дко буваЇ поЇднанн¤ м≥оми матки з раком ендометр≥¤.
   2. ¬елик≥ розм≥ри пухлини (понад 15 тижн≥в ваг≥тност≥) нав≥ть при в≥дсутност≥ скарг, оск≥льки порушуютьс¤ взаЇмозв'¤зки в малому тазу ≥ черевн≥й порожнин≥, зм≥нюЇтьс¤ д≥¤льн≥сть нирок.
   3. –озм≥ри пухлини ¤к у 12-13 тижн≥в ваг≥тност≥ при на¤вност≥ симптом≥в стисненн¤ сус≥дн≥х орган≥в (сечового м≥хура та кишечника).
   4. –≥ст пухлини. якщо немаЇ кровотеч, то зб≥льшенн¤ матки до 8-10 тижн≥в ваг≥тност≥ можна л≥кувати консервативно. Ўвидкий р≥ст ≥ розм≥ри пухлини ¤к у 12-13 тижн≥в ваг≥тност≥ Ї показанн¤м до оперативного втручанн¤.
   5. —убсерозний вузол на н≥жц≥ п≥дл¤гаЇ видаленню у зв’¤зку з можлив≥стю перекручуванн¤ н≥жки. ÷е супроводжуЇтьс¤ кл≥н≥кою гострого живота через порушенн¤ живленн¤ пухлини. “од≥ в пухлин≥ виникають набр¤к, крововилив, а пот≥м - некроз ≥ нагноЇнн¤. ѕри ваг≥нальному досл≥дженн≥ окремо в≥д матки визначаЇтьс¤ пухлина, р≥зко болюча при пальпац≥њ. Ќер≥дко њњ приймають за ¤Їчниковий утв≥р, хоча це немаЇ принципового значенн¤ дл¤ подальшоњ тактики - в обидвох випадках показане оперативне втручанн¤.
   6. Ќекроз м≥оматозного вузла внасл≥док порушенн¤ кровопостачанн¤ пухлини. ѕри асептичному некроз≥ ≥нфекц≥¤ приЇднуЇтьс¤ гематогенним або л≥мфогенним шл¤хом, а ≥нколи - з кишечника (найчаст≥ше з апендикса). ” результат≥ некрозу тканини розплавл¤ютьс¤, часом виникають порожнини, наповнен≥ р≥дким або нап≥вр≥дким вм≥стом. ѕри некроз≥ пухлини виникаЇ враженн¤, що вона  швидко росте. «р≥дка зустр≥чаЇтьс¤ так званий сухий некроз з наступною кальциф≥кац≥Їю вузла. “ак≥ хвор≥ не потребують оперативного л≥куванн¤.
   Ќекроз м≥оми матки супроводжуЇтьс¤ ¤вищами гострого живота, що вимагаЇ ургентного оперативного втручанн¤, оск≥льки може розвинутис¤ нагноЇнн¤ некротично зм≥неного вузла, прорив його в черевну порожнину ≥ розвиток розлитого перитон≥ту.
   7. —убмукозна м≥ома матки, що супроводжуЇтьс¤ посиленими кровотечами з р≥зкою анем≥зац≥Їю хвороњ. ѕ≥дслизова м≥ома може "народжуватис¤", тод≥ необх≥дне терм≥нове оперативне втручанн¤.
   8. ≤нтрал≥гаментарне розташуванн¤ вузла м≥оми.
   9. Ўийков≥ вузли м≥оми матки, що виход¤ть з ваг≥нальноњ частини шийки матки.
   10. ѕоЇднанн¤ м≥оми матки з ≥ншими патолог≥чними зм≥нами статевих орган≥в: рецидивною г≥перплаз≥Їю ендометр≥¤, пухлиною ¤Їчника, випаданн¤м ≥ опущенн¤м матки.
   ѕротипоказанн¤ до операц≥њ.
ѕри в≥дсутност≥ ургентних показань до оперативного втручанн¤ операц≥ю не можна виконувати, ¤кщо Ї фебрильн≥ стани, гостр≥ респ≥раторн≥ захворюванн¤ та грип, гн≥йничков≥ висипанн¤ будь-¤коњ локал≥зац≥њ. ѕри на¤вност≥ екстраген≥тальних захворювань потр≥бно  проводити старанну дооперац≥йну п≥дготовку.
   ƒооперац≥йна п≥дготовка
маЇ важливе значенн¤ дл¤ переб≥гу п≥сл¤операц≥йного пер≥оду. Ќасамперед, сл≥д провести повне кл≥н≥чне обстеженн¤ хвороњ. ƒл¤ визначенн¤ обс¤гу операц≥њ потр≥бно виконати цитолог≥чне досл≥дженн¤ на атипов≥ кл≥тини, розширену кольпоскоп≥ю, а при необх≥дност≥ - б≥опс≥ю шийки матки. «а показанн¤ми зд≥йснюють г≥стеросальп≥нгограф≥ю, г≥стероскоп≥ю. ѕри кровотечах сл≥д виконати д≥агностиче вишкр≥банн¤ ст≥нок матки з г≥столог≥чним досл≥дженн¤м. ќбов’¤зковим Ї досл≥дженн¤ п≥хвового вм≥сту на ступ≥нь чистоти, при необх≥дност≥ - проведенн¤ в≥дпов≥дноњ санац≥њ. ќперативне втручанн¤ потр≥бно виконувати при ≤-≤≤ ступен¤х чистоти.
   ѕри п≥дозр≥ на ниркову патолог≥ю сл≥д провести старанне обстеженн¤ нирок.
   ќбс¤г оперативного втручанн¤ визначають ≥ндив≥дуально в кожному окремому випадку, однак завжди треба дотримуватис¤ тактики проведенн¤ максимально органозбер≥гаючих та оперативних втручань.  онсервативну м≥омектом≥ю виконують дл¤ збереженн¤ генеративноњ чи менструальноњ функц≥њ ж≥нки. ѕоказанн¤м до нењ Ї молодий в≥к хвороњ (до 37-40 р.).

ƒобро¤к≥сн≥ пухлини додатк≥в матки.
ƒобро¤к≥сн≥ пухлини ¤Їчник≥в

   ќдн≥Їю з причин виникненн¤ пухлин репродуктивноњ системи ж≥нки Ї порушенн¤ складного механ≥зму нейроендокринноњ регул¤ц≥њ. “имчасове зниженн¤ естрогенноњ функц≥њ ¤Їчник≥в може настати при запаленн≥ придатк≥в матки, ≥нфекц≥йних захворюванн¤х, недостатньому харчуванн≥ та ≥н., що призводить до порушенн¤ гормональних сп≥вв≥дношень в орган≥зм≥ ж≥нки. „асто пухлини ¤Їчник≥в виникають у ж≥нок п≥сл¤ 40 рок≥в, що по¤снюЇтьс¤ зм≥нами функц≥њ г≥поталамуса.
    ласиф≥кац≥¤
. ≤снуЇ багато класиф≥кац≥й пухлин ¤Їчник≥в за кл≥н≥чним, кл≥н≥ко-морфолог≥чним та г≥столог≥чним принципами, однак жодна з них повн≥стю не задовольн¤Ї кл≥н≥цист≥в. Ќа сьогодн≥ використовують г≥столог≥чну класиф≥кац≥ю пухлин ¤Їчник≥в, прийн¤ту в 1973 роц≥ за участю ћ≥жнародного дов≥дкового центру (Ћен≥нград) ≥ 12 центр≥в ≥нших крањн, що сп≥впрацювали з ним:
   ≤. ≈п≥тел≥альн≥ пухлини.

   ј.—ерозн≥ пухлини.
   1. ƒобро¤к≥сн≥: а) цистаденома ≥ пап≥л¤рна цистаденома; б) аденоф≥брома ≥ цистаденоф≥брома; в) поверхнева пап≥лома.
   2. ѕограничн≥ (потенц≥йно низького ступен¤ зло¤к≥сност≥): а) цистаденома ≥ пап≥л¤рна цистаденома; б) поверхнева пап≥лома; в) зло¤к≥сна аденоф≥брома ≥ цистаденоф≥брома.
   3. «ло¤к≥сн≥: а) аденокарцинома, пап≥л¤рна аденокарцинома ≥ пап≥л¤рна цистаденокарцинома; б) поверхнева пап≥л¤рна карцинома; в) зло¤к≥сна аденоф≥брома ≥ цистаденоф≥брома.
   Ѕ. ћуцинозн≥ пухлини
   1. ƒобро¤к≥сн≥: а) цистаденома; б) аденоф≥брома ≥ цистаденоф≥брома.
   2. ѕограничн≥ (потенц≥йно низького ступен¤ зло¤к≥сност≥): а) цистаденома; б) аденоф≥брома ≥ цистаденоф≥брома.
   3. «ло¤к≥сн≥: а) аденокарцинома ≥ цистаденокарцинома; б) зло¤к≥сна аденокарцинома ≥ цистаденоф≥брома.
   ¬. ≈ндометр≥оњдн≥ пухлини
   1. ƒобро¤к≥сн≥: а) аденома ≥ цистаденома; б) аденоф≥брома ≥ цистаденоф≥брома.
   2. ѕром≥жн≥ (потенц≥йно низького ступен¤ зло¤к≥сност≥): а) аденома ≥ цистаденома; б) аденоф≥брома ≥ цистаденоф≥брома.
   3. «ло¤к≥сн≥: а) карцинома, аденокарцинома, аденоакантома, зло¤к≥сна аденоф≥брома ≥ цистаденоф≥брома; б) мезодермальн≥ (мюллеров≥) зм≥шан≥ пухлини, гомолог≥чн≥ й гетеролог≥чн≥.
   √. —в≥тлокл≥тинн≥ (мезонефроњдн≥) пухлини.
   1. ƒобро¤к≥сн≥: аденоф≥брома.
   2. ѕром≥жн≥ (потенц≥йно низького ступен¤ зло¤к≥сност≥).
   3. «ло¤к≥сн≥: карцинома й аденокарцинома.
   ƒ. ѕухлини Ѕреннера.
   1. ƒобро¤к≥сн≥.
   2. ѕром≥жн≥ (пром≥жноњ зло¤к≥сност≥).
   3. «ло¤к≥сн≥.
   ≈. «м≥шан≥ еп≥тел≥альн≥ пухлини.
   1. ƒобро¤к≥сн≥.
   2. ѕром≥жн≥ (пром≥жноњ зло¤к≥сност≥).
   3. «ло¤к≥сн≥.
   ∆. Ќедиференц≥йована карцинома.
   «. Ќекласиф≥кован≥ еп≥тел≥альн≥ пухлини.
   ≤≤. ѕухлини строми статевого т¤жа.

   ј. √ранульозостромально-кл≥тинн≥ пухлини.
   Ѕ. √ранульозокл≥тинна пухлина.
   2. √рупа теком-ф≥бром: а) текома; б) ф≥брома; в) некласиф≥кован≥.
   Ѕ. јндробластоми: пухлини з кл≥тин —ертол≥ й Ћейд≥га.
   1. ¬исокодиференц≥йован≥: а) тубул¤рна андробластома, пухлина з кл≥тин —ертол≥, б) тубул¤рна андробластома з накопиченн¤м л≥п≥д≥в, пухлина з кл≥тин —ертол≥ з накопиченн¤м л≥п≥д≥в (л≥п≥дна фол≥кулома Ћесена); в) пухлина з кл≥тин —ертол≥ ≥ Ћейд≥га; г) пухлина з кл≥тин Ћейд≥га, пухлина з х≥люсних кл≥тин.
   2. ѕром≥жного (перех≥дного) диференц≥юванн¤.
   3. Ќизькодиференц≥йован≥ (саркоматозн≥).
   ¬. √≥нандробластома.
   √. Ќекласиф≥кован≥ пухлини строми статевого т¤жа.
   ≤≤≤. Ћ≥п≥дно-кл≥тинн≥ (л≥поњдно-кл≥тинн≥) пухлини.
   ≤V. √ерм≥ногенн≥ пухлини.

   ј. ƒисгерм≥нома.
   Ѕ. ѕухлина ендодермального синуса.
   ¬. ≈мбр≥ональна карцинома.
   √. ѕол≥ембр≥ома.
   ƒ. ’ор≥онеп≥тел≥ома.
   ≈. “ератоми.
   1. Ќезр≥л≥.
   2. «р≥л≥: а) сол≥дн≥; б) к≥стозн≥ (дермоњдна к≥ста, дермоњдна к≥ста з мал≥гн≥зац≥Їю);
   3. ћонодермальн≥ (високоспец≥ал≥зован≥): а) струма ¤Їчника; б) карциноњд; в) струма ¤Їчника ≥ карциноњд; г) ≥нш≥ пухлини.
   ∆. «м≥шан≥ герм≥ногенн≥ пухлини.
   V. √онадобластома.

   ј. „иста (без дом≥шок ≥нших форм).
   Ѕ. «м≥шана з дисгерм≥номою та ≥ншими формами герм≥ногенних пухлин.
   V≤. ѕухлини м’¤ких тканин, неспециф≥чн≥ дл¤ ¤Їчника.
   V≤≤. Ќекласиф≥кован≥ пухлини.
   V≤≤≤. ¬торинн≥ (метастатичн≥) пухлини.
   ≤’. ѕухлинопод≥бн≥ процеси.

   ј. Ћютеома ваг≥тност≥.
   Ѕ. √≥перплаз≥¤ строми ¤Їчника ≥ г≥пертекоз.
   ¬. ћасивний набр¤к ¤Їчника.
   √. ѕоодинока фол≥кул¤рна к≥ста ≥ к≥ста жовтого т≥ла.
   ƒ. ћножинн≥ фол≥кул¤рн≥ к≥сти (пол≥к≥стоз ¤Їчник≥в).
   ≈. ћножинн≥ лютењн≥зован≥ фол≥кул¤рн≥ к≥сти ≥ (або) к≥сти жовтого т≥ла.
   ∆. ≈ндометр≥оз.
   «. ѕоверхнев≥ еп≥тел≥альн≥ к≥сти включенн¤ (герм≥нальн≥ к≥сти включенн¤).
   ≤. ѕрост≥ к≥сти.
    .«апальн≥ процеси.
   Ћ. ѕараовар≥альн≥ к≥сти.
   Ѕ≥льш≥сть перерахованих пухлин зустр≥чаютьс¤ р≥дко.
    л≥н≥чна картина.
—карги неспециф≥чн≥. —имптоматика залежить в≥д величини, локал≥зац≥њ пухлини та на¤вност≥ ускладнень. Ќайчаст≥шою скаргою Ї б≥ль, що виникаЇ внизу живота, в попереку, часом -у клубових д≥л¤нках. Ќайчаст≥ше в≥н маЇ ниючий  характер. √острий б≥ль з'¤вл¤Їтьс¤ при перекрученн≥ н≥жки пухлини,  крововилив≥ та розрив≥ капсули пухлини. як правило, б≥ль не пов’¤заний з м≥с¤чними ≥ виникаЇ внасл≥док запаленн¤ або подразненн¤ серозних покрив≥в, спазм≥в гладкоњ мускулатури порожнистих орган≥в або в результат≥ порушенн¤ кровооб≥гу.
   ’арактер больових в≥дчутт≥в залежить в≥д ≥ндив≥дуальних особливостей нервовоњ системи. ≤ннервац≥¤ статевоњ системи характеризуЇтьс¤ значним розвитком рецепторного апарату. ѕухлина в ¤Їчнику може викликати подразненн¤ рецептор≥в статевих орган≥в ≥ очеревини малого таза, а також нервових зак≥нчень ≥ сплетень судинноњ системи матки та придатк≥в. Ѕ≥ль також виникаЇ внасл≥док розт¤гненн¤ капсули пухлини, що призводить до подразненн¤ рецепторного апарату ≥ порушенн¤ кровопостачанн¤ ст≥нки пухлини, що може викликати больов≥ в≥дчутт¤ незалежно в≥д ≥нших причин та фактор≥в. Ќер≥дко хвор≥ скаржатьс¤ на розлади сус≥дн≥х орган≥в, зокрема на дизуричн≥ ¤вища, а при великих розм≥рах пухлини - на в≥дчутт¤ важкост≥ та зб≥льшенн¤ живота. „асто основною скаргою Ї безпл≥дд¤. «агальн≥ про¤ви (слаб≥сть, задуха) характерн≥ дл¤ супров≥дноњ екстраген≥тальноњ патолог≥њ. ” б≥льшост≥ ж≥нок захворюванн¤ тривалий час переб≥гаЇ безсимптомно. ƒобро¤к≥сн≥ пухлини ¤Їчник≥в часто поЇднуютьс¤ з ≥ншими г≥неколог≥чними захворюванн¤ми (хрон≥чним аднекситом та ≥н.). ≤снуЇ думка, що запальний процес Ї причиною зм≥ни гормональних взаЇмозв'¤зк≥в в ж≥ночому орган≥зм≥. ќднак не виключено, що запальний процес розвиваЇтьс¤ ¤к насл≥док м≥кроперфорац≥й, порушенн¤ кровооб≥гу пухлини. Ќер≥дко спостер≥гаЇтьс¤ порушенн¤ менструальноњ функц≥њ. √енеративна функц≥¤ у таких хворих знижена, що може бути зумовлено порушенн¤ми в систем≥ г≥поталамус - г≥поф≥з - ¤Їчники, непрох≥дн≥стю маткових труб або зм≥нами њх функц≥њ у зв’¤зку з на¤вн≥стю пухлини в малому тазу. ќкр≥м того, ≥снуЇ багато ≥нших супров≥дних г≥неколог≥чних захворювань, ¤к≥ можуть зумовити безпл≥дд¤.
   ƒобро¤к≥сн≥ пухлини ¤Їчник≥в (окр≥м гормонопродукуючих) незалежно в≥д будови в кл≥н≥чному переб≥гу мають багато сп≥льного. Ќа ранн≥х стад≥¤х захворюванн¤, ¤к правило, маЇ безсимптомний переб≥г або симптоматика наст≥льки незначна, що хвора тривалий час терпить чи не звертаЇ на це належноњ уваги.
   √емограми при добро¤к≥сних пухлинах ¤Їчник≥в неспециф≥чн≥, хоча нер≥дко спостер≥гаЇтьс¤ прискоренн¤ Ўќ≈ до 25-30 мм/год. Ћейкоцитоз виникаЇ, ¤к правило, т≥льки при на¤вност≥ ускладнень, лейкоцитарна формула не зм≥нена. Ќайчаст≥ше зустр≥чаютьс¤ еп≥тел≥альн≥ пухлини (серозн≥, або ц≥л≥оеп≥тел≥альн≥, ≥ муцинозн≥ к≥стоми), дермоњдн≥ к≥сти ¤Їчник≥в, або зр≥л≥ тератоми, ф≥броми ¤Їчник≥в.
   ≈п≥тел≥альн≥ пухлини.

   «а характером росту розр¤зн¤ють к≥сти ≥ к≥стоми.  ≥сти - це добро¤к≥сн≥ небластоматозн≥ ретенц≥йн≥ утвори, ¤к≥ ростуть внасл≥док накопиченн¤ секрету (retentio - затримка).  ≥стоми - це добро¤к≥сн≥ бластоматозн≥ утвори, що ростуть за рахунок власноњ тканини. ≤ к≥сти, ≥ к≥стоми мають у своЇму склад≥ анатом≥чну ≥ х≥рург≥чну н≥жки. јнатом≥чна н≥жка складаЇтьс¤ з трьох утвор≥в: п≥дв≥шувальноњ зв’¤зки ¤Їчника (lig suspenrium ovarii), власноњ зв’¤зки ¤Їчника (lig ovarii proprium) ≥ частини широкоњ зв’¤зки (mesovarium). ’≥рург≥чна н≥жка - це утв≥р, ¤кий перес≥каЇтьс¤ п≥д час операц≥њ ≥ включаЇ в себе анатом≥чну н≥жку та маткову трубу.
   —ерозн≥ (ц≥л≥оеп≥тел≥альн≥) пухлини под≥л¤ютьс¤ на гладкост≥нн≥ ≥ пап≥л¤рн≥, а пап≥л¤рн≥, у свою чергу, на ≥нвертуюч≥ (сосочки розташован≥ всередин≥ капсули) й евертуюч≥ (сосочки розм≥щен≥ на зовн≥шн≥й поверхн≥ капсули). „асом може бути поЇднанн¤ обох вар≥ант≥в.
   «а кл≥н≥чним переб≥гом гладкост≥нн≥ ≥ пап≥л¤рн≥ пухлини значно в≥др≥зн¤ютьс¤ одна в≥д одноњ. √ладкост≥нн≥ пухлини часто однокамерн≥ ≥ одноб≥чн≥, легко сприймаютьс¤ ¤к фол≥кул¤рн≥ кисти ¤Їчника. ѕап≥л¤рн≥ к≥стоми здеб≥льшого двоб≥чн≥, нер≥дко супроводжуютьс¤ асцитом, запальним процесом в малому тазу, ≥нтрал≥гаментарним розташуванн¤м пухлини ≥ розростанн¤м сосочк≥в на очеревин≥. ≈вертуючу форму пухлини п≥д час операц≥њ часто приймають за рак.
   ћуцинозн≥ к≥стоми багатокамерн≥, характеризуютьс¤ швидким ростом. ¬м≥ст пухлини ¤вл¤Ї собою слизопод≥бну р≥дину.
   ‘≥броми
¤Їчника мають бобопод≥бну форму, щ≥льн≥, легко некротизуютьс¤, часто супроводжуютьс¤ асцитом, часом у поЇднанн≥ з анем≥Їю ≥ г≥дротораксом. ÷ю тр≥аду (асцит, г≥дроторакс, анем≥¤) називають синдромом ћейера.
   ƒермоњдн≥ к≥сти
¤Їчника, або зр≥л≥ тератоми, ¤к правило, мають довгу н≥жку, розташован≥ спереду в≥д матки, посилено моб≥льн≥. Ќайчаст≥ше вони зустр≥чаютьс¤ в ж≥нок молодого в≥ку ≥ нав≥ть до статевого дозр≥ванн¤, ≥нш≥ ж пухлини переважно виникають у в≥ц≥ 40 ≥ б≥льше рок≥в.
   √ормонопродукуюч≥ пухлини
под≥л¤ютьс¤ на 2 групи, ¤к≥ в≥др≥зн¤ютьс¤ одна в≥д одноњ  за кл≥н≥чним переб≥гом.
   ‘ем≥н≥зуюч≥
пухлини ¤Їчника (гранульозокл≥тинн≥, гранульозотекакл≥тинн≥, текакл≥тинн≥) продукують б≥льшою м≥рою естрогени, що ≥ зумовлюЇ њх кл≥н≥ку. ” д≥вчаток виникають ознаки передчасного статевого дозр≥ванн¤, а у ж≥нок зр≥лого в≥ку - порушенн¤ менструального циклу ≥ хаотичн≥ кровотеч≥. ¬ постменопауз≥ в≥дбуваЇтьс¤ н≥би омолодженн¤ орган≥зму (соковита слизова оболонка п≥хви, по¤ва кров’¤нистих вид≥лень, високий кар≥оп≥кнотичний ≥ндекс, г≥перплаз≥¤ слизовоњ оболонки т≥ла матки).
   ћаскул≥н≥зуюч≥
пухлини (андробластома, л≥поњдно-кл≥тинн≥ пухлини) продукують у велик≥й к≥лькост≥ чолов≥чий статевий гормон тестостерон, що призводить до припиненн¤ менструац≥й, г≥рсутизму (посиленого оволос≥нн¤), безпл≥дд¤, а в п≥зн≥х стад≥¤х захворюванн¤ - облис≥нн¤, зм≥ни тембру голосу.
   ‘ол≥кул¤рна к≥ста
- це пухлинопод≥бний утв≥р, ¤кий виникаЇ внасл≥док скупченн¤ р≥дини в к≥стозноатрезованому фол≥кул≥. ћ≥кроскоп≥чно це тонкост≥нн≥ однокамерн≥ утвори, тугоеластичноњ консистенц≥њ. ¬они можуть виникати в будь-¤кому в≥ц≥, нав≥ть в дитинств≥, але найчаст≥ше утворюютьс¤ п≥сл¤ пер≥оду статевого дозр≥ванн¤. ¬ анамнез≥ таких хворих нер≥дко ви¤вл¤ють запальний процес.
   ќсновним симптомом захворюванн¤ Ї б≥ль внизу живота, р≥дше - порушенн¤ менструального циклу. ѕри ваг≥нальному досл≥дженн≥ збоку або спереду матки визначаЇтьс¤ малорухома к≥ста величиною до 10 см, нер≥дко з ¤вищами запального процесу придатк≥в.
   ѕ≥сл¤ встановленн¤ д≥агнозу можна спостер≥гати за хворою прот¤гом 2-3 менструальних цикл≥в. якщо за цей час утв≥р не розсмокчетьс¤, то потр≥бно виконати операц≥ю, ¤ка пол¤гаЇ у видаленн≥ к≥сти ≥ формуванн≥ ¤Їчника ≥з залишк≥в ¤Їчниковоњ тканини. ” кл≥мактеричному ≥ постменопаузальному пер≥одах видал¤ють придатки матки з ураженоњ сторони.
    ≥ста жовтого т≥ла
зустр≥чаЇтьс¤ в≥дносно р≥дко (у 2-5 % випадк≥в). «а своЇю будовою вона схожа на жовте т≥ло, але с¤гаЇ б≥льших розм≥р≥в (звичайно до 2 см). —т≥нки њњ товст≥, внутр≥шн¤ поверхн¤ складчаста, жовтого кольору ¬м≥ст ¤вл¤Ї собою св≥тлу прозору р≥дину, часом з дом≥шками кров≥.
   ÷≥ утвори зустр≥чаютьс¤ у хворих в≥ком в≥д 16 до 55 рок≥в. ќсновним симптомом Ї б≥ль внизу живота, пов’¤заний з на¤вн≥стю супров≥дного запального процесу придатк≥в матки. —пециф≥чн≥ кл≥н≥чн≥ ознаки в≥дсутн≥. «деб≥льшого ускладненн¤м Ї крововилив у порожнину к≥сти.
   Ќайчаст≥ше к≥ста жовтого т≥ла пальпуЇтьс¤ збоку в≥д матки, маЇ неоднор≥дну консистенц≥ю. “ак≥ к≥сти здеб≥льшого виникають п≥д час ваг≥тност≥, п≥сл¤ њњ перериванн¤ вони швидко розсмоктуютьс¤. ” багатьох випадках к≥сти жовтого т≥ла зазнають зворотнього розвитку. ѕоступово шар лютењнових кл≥тин зам≥щуЇтьс¤ сполучною тканиною, при цьому утв≥р може перетворитис¤ в к≥сту, позбавлену еп≥тел≥ю.
   ѕри п≥дозр≥ на к≥сту жовтого т≥ла сл≥д поспостер≥гати за хворою прот¤гом 2-3 менструальних цикл≥в, бо за цей час може в≥дбутис¤ зворотний розвиток к≥сти. ” протилежному випадку показане оперативне втручанн¤ - лапаротом≥¤ з видаленн¤м к≥сти ≥ формуванн¤м ¤Їчника з незм≥неноњ тканини.
   ѕараовар≥альна к≥ста
- це ретенц≥йний утв≥р, що розташовуЇтьс¤ м≥ж листками широкоњ зв’¤зки матки ≥ виходить з над'¤Їчникового придатка. Ќайчаст≥ше зустр≥чаЇтьс¤ в 20-40-р≥чному в≥ц≥. Ќад’¤Їчниковий придаток (еп≥офорон, параовар≥ум) дос¤гаЇ максимального розвитку в пер≥од статевоњ зр≥лост≥ з в≥ком атрофуЇтьс¤.
   ћакроскоп≥чно параовар≥альна к≥ста маЇ вигл¤д утвору округлоњ або овальноњ форми, тугоеластичноњ консистенц≥њ. ¬ б≥льшост≥ випадк≥в вона однокамерна з прозорим р≥дким вм≥стом. –озм≥ри можуть коливатис¤ в≥д маленьких до г≥гантських, що займають всю черевну порожнину, найчаст≥ше д≥аметром 8-10 см. —т≥нка њњ тонка, прозора, з мережею судин, що складаютьс¤ з судин бриж≥ матковоњ труби ≥ ст≥нки к≥сти. Ќа верхньому полюс≥ к≥сти видно розпластану, видовжену, деформовану маткову трубу. яЇчник розташовуЇтьс¤ б≥л¤ задньо-нижнього полюса к≥сти, а в ≥нших випадках може бути теж розпластаний на њњ нижн≥й поверхн≥.
   ѕараовар≥альна к≥ста спочатку не маЇ н≥жки, однак при њњ рост≥ в б≥к черевноњ порожнини в≥дбуваЇтьс¤ випинанн¤ одного з листк≥в широкоњ матковоњ зв’¤зки ≥ утворюЇтьс¤ н≥жка, що складаЇтьс¤ з листк≥в бриж≥ матковоњ труби. „асто до њњ складу входить маткова труба, а часом ≥ власна зв’¤зка ¤Їчника.
   √≥столог≥чно ст≥нка к≥сти утворена волокнистою ф≥брозною тканиною. ¬нутр≥шн¤ поверхн¤ њњ вкрита цил≥ндричним, куб≥чним або однор¤дним плоским еп≥тел≥Їм. ¬ цих випадках на внутр≥шн≥й поверхн≥ ви¤вл¤ють пап≥л¤рн≥ розростанн¤.
    л≥н≥чна картина характеризуЇтьс¤ болем внизу живота ≥ в попереку. ѕри зб≥льшенн≥ розм≥р≥в к≥сти можуть з’¤вл¤тис¤ ознаки стисненн¤ сус≥дн≥х орган≥в та зб≥льшуватись розм≥ри живота. „асом мають м≥сце порушенн¤ менструального циклу ≥ безпл≥дд¤, що б≥льш характерно дл¤ поЇднанн¤ параовар≥альноњ к≥сти з супров≥дною патолог≥Їю: м≥омою матки, к≥стою чи к≥стомою ¤Їчника.
   ≤з ускладнень, що спостер≥гаютьс¤ при параовар≥альн≥й к≥ст≥, практичне значенн¤ маЇ перекрут н≥жки, кл≥н≥чн≥ про¤ви ¤кого залежать в≥д утвор≥в, що вход¤ть до складу н≥жки.
   ƒ≥агностика параовар≥альноњ к≥сти часто важка. ¬становленню д≥агнозу допомагаЇ ”«ƒ, коли пор¤д з ¤Їчником визначаЇтьс¤ пухлинопод≥бний утв≥р з р≥дким вм≥стом.
   Ћ≥куванн¤ оперативне, воно пол¤гаЇ у вилущуванн≥ к≥сти з накладанн¤м затискач≥в на њњ н≥жку, гемостаз≥, перитон≥зац≥¤ за рахунок переднього листка широкоњ зв’¤зки.
   ”складненн¤.
Ќайважчим ускладненн¤м добро¤к≥сних пухлин ¤Їчника Ї њх зло¤к≥сне перетворенн¤. Ќайнебезпечн≥шими в цьому план≥ Ї ц≥л≥оеп≥тел≥альн≥ пап≥л¤рн≥ к≥стоми, р≥дше - муцинозн≥ ≥ зовс≥м р≥дко – дермоњдн≥ к≥сти ¤Їчника. Ќа початкових стад≥¤х мал≥гн≥зац≥њ характерноњ кл≥н≥ки немаЇ, ≥ тому при ви¤вленн≥ к≥стоми ¤Їчника сл≥д ставити питанн¤ про оперативне л≥куванн¤.
   ѕерекрут н≥жки пухлини
. јнатом≥чна н≥жка пухлини складаЇтьс¤ з розт¤гнутих воронкотазовоњ ≥ власноњ зв’¤зок ¤Їчника ≥ частини заднього листка широкоњ зв’¤зки. ¬ н≥жц≥ проход¤ть судини, що живл¤ть пухлину (¤Їчникова артер≥¤), л≥мфатичн≥ судини ≥ нерви. ’≥рург≥чна н≥жка - це утв≥р, ¤кий доводитьс¤ перес≥кати п≥д час операц≥њ. ƒо њњ складу вход¤ть анатом≥чна н≥жка ≥ маткова труба. ѕри повному перекрут≥ н≥жки пухлини р≥зко порушуютьс¤ кровопостачанн¤ ≥ живленн¤ в пухлин≥, виникають крововиливи ≥ некроз, що кл≥н≥чно про¤вл¤Їтьс¤ картиною гострого живота: раптовий р≥зкий б≥ль, дефанс м’¤з≥в передньоњ черевноњ ст≥нки, позитивний симптом ўотк≥на-Ѕлюмберга, часто нудота або блюванн¤, парез кишечника, затримка випорожнень, р≥дше - пронос. “емпература т≥ла п≥двищена, пульс частий, в≥дзначаютьс¤ бл≥д≥сть, холодний п≥т, важкий загальний стан, зниженн¤ артер≥ального тиску.
   ѕерекрутитис¤ може н≥жка будь-¤коњ к≥стоми. –ухом≥ пухлини, ¤к≥ не з’Їднан≥ з навколишн≥ми тканинами, найнебезпечн≥ш≥ у цьому в≥дношенн≥. ѕри перекрут≥ пухлина зб≥льшуЇтьс¤ внасл≥док крововиливу ≥ набр¤ку. —проби њњ зм≥щенн¤ призвод¤ть до виникненн¤ р≥зкоњ болючост≥. “ак≥ випадки вимагають терм≥нового оперативного втручанн¤ - видаленн¤ пухлини. «ап≥зн≥ле оперативне втручанн¤ призводить до некрозу пухлини, приЇднанн¤ вторинноњ ≥нфекц≥њ, зрощенн¤ з сус≥дн≥ми органами, обмеженого перитон≥ту, що в подальшому ускладнюЇ виконанн¤ операц≥њ, або до розлитого перитон≥ту. „астковий перекрут н≥жки пухлини супроводжуЇтьс¤ ус≥ма вищезгаданими про¤вами, ¤к≥ виражен≥ незначно ≥ можуть зникати нав≥ть без оперативного л≥куванн¤.
   ЌагноЇнн¤ ст≥нки або вм≥сту пухлини виникаЇ дуже р≥дко. ≤нфекц≥¤ проникаЇ л≥мфогенно або гематогенно, найчаст≥ше з кишечника, а, можливо, ≥ з ≥нших вогнищ ≥нфекц≥њ. ѕри виникненн≥ гн≥йника утворюютьс¤ перифокальн≥ спайки. √н≥йник може прорвати в кишечник або сечовий м≥хур з наступним утворенн¤м в≥дпов≥дних нориць. ЌагноЇнн¤ супроводжуЇтьс¤ симптомами гн≥йноњ ≥нфекц≥њ (лихоманкою, лейкоцитозом, перитонеальними симптомами).
    рововиливи в≥дбуваютьс¤ част≥ше в ст≥нку, р≥дше - в порожнину пухлини. ¬они, ¤к правило, супроводжуютьс¤ посиленн¤м болю. ƒо оперативного л≥куванн¤ ≥ г≥столог≥чного досл≥дженн¤ практично не д≥агностуютьс¤.
   –озрив капсули к≥стоми виникаЇ р≥дко, часом при пр¤м≥й механ≥чн≥й травм≥, а також внасл≥док грубого досл≥дженн¤. ’арактеризуЇтьс¤ гострим болем, кровотечею, шоком. Ѕ≥мануально визначаЇтьс¤ в≥дсутн≥сть пухлини, ¤ка до цього ч≥тко пальпувалась. –озрив може призвести до ≥мплантац≥њ елемент≥в пухлини на очеревин≥ (особливо це стосуЇтьс¤ муцинозноњ к≥стоми ¤Їчника).
   ѕсевдом≥ксома очеревини
спостер≥гаЇтьс¤ дуже р≥дко, характерна дл¤ ос≥б старшого в≥ку, може виникати ¤к ускладненн¤ муцинозноњ к≥стоми ¤Їчника або поширюватис¤ з апендикса.
    л≥н≥чний переб≥г характеризуЇтьс¤ пол≥морф≥змом у вигл¤д≥ хрон≥чного апендициту або пухлини черевноњ порожнини (при цьому в≥дзначаЇтьс¤ р≥зке чи пов≥льне зб≥льшенн¤ розм≥р≥в живота). „асом при пальпац≥њ в≥дчуваютьс¤ “колоњдн≥ потр≥скуванн¤” ≥ “хруск≥т”. ћоже спостер≥гатис¤ кл≥н≥ка розлитого перитон≥ту з ус≥ма притаманними йому ознаками (втратою апетиту, печ≥Їю, метеоризмом, диспепсичними розладами).
   ƒ≥агностика захворюванн¤ утруднена ≥ часто стаЇ можливою лише п≥сл¤ лапаротом≥њ, ¤ка при ц≥й патолог≥њ обов’¤зкова та пол¤гаЇ у видаленн≥ пухлини ≥ внутр≥шн≥х ген≥тал≥й, резекц≥њ сальника ≥ д≥л¤нок очеревини з ≥мплантантами, видаленн≥ з черевноњ порожнини драглистих мас. ѕрогноз звичайно неспри¤тливий. ¬становленн¤ д≥агнозу пухлини ¤Їчника диктуЇ необх≥дн≥сть оперативного втручанн¤. ќбс¤г операц≥њ залежить в≥д характеру пухлини, в≥ку хвороњ ≥ супров≥дноњ патолог≥њ. Rated by PING
Используются технологии uCoz