Ќа головну стор≥нку

—”ƒќћЌ»… —»Ќƒ–ќћ

Ќев≥дкладна допомога

ƒ≥агностика

√енерал≥зований загальний судорожний припадок характеризуЇтьс¤ на¤вн≥стю тон≥ко-клон≥чних судорог у к≥нц≥вках, що супроводжуютьс¤ втратою св≥домост≥, п≥ною з рота, нер≥дко - прикусом ¤зика, мимов≥льним сечовипусканн¤м, ≥нод≥ дефекац≥Їю. Ќаприк≥нц≥ припадку спостер≥гаЇтьс¤ р≥зко виражена аритм≥¤ диханн¤. ћожлив≥ тривал≥ пер≥оди апное. ѕо зак≥нченн≥ припадку хворий знаходитьс¤ в глибок≥й ком≥, з≥ниц≥ максимально розширен≥, без реакц≥њ на св≥тло, шк≥ра ц≥анотична, нер≥дко волога.

ѕрост≥ парц≥альн≥ судорожн≥ припадки без утрати св≥домост≥ ви¤вл¤ютьс¤ клон≥чними чи тон≥чними судорогами у визначених групах м'¤з≥в.

 омплексн≥ парц≥альн≥ припадки (скронева еп≥лепс≥¤ чи психомоторн≥ припадки) - еп≥зодичн≥ зм≥ни поводженн¤, коли хворий утрачаЇ контакт ≥з навколишн≥м св≥том. ѕочатком под≥бних припадк≥в може бути аура (нюхове, смакове, зорова, в≥дчутт¤ "уже баченого", м≥кро- чи макропс≥њ). ѕ≥д час складних приступ≥в може спостер≥гатис¤ гальмуванн¤ руховоњ активност≥; або цмоканн¤ губами, ковтанн¤, безц≥льне ход≥нн¤, од¤ганн¤ власного од¤гу (автоматизми). ѕо зак≥нченн≥ приступу в≥дзначаЇтьс¤ амнез≥¤ на под≥њ, що мали м≥сце п≥д час приступу.

≈кв≥валенти судомних припадк≥в ви¤вл¤ютьс¤ у вид≥ грубоњ дезор≥Їнтац≥њ, сомнамбул≥зму ≥ тривалого сут≥нкового стану, п≥д час ¤ких можуть в≥дбуватис¤ неусв≥домлен≥ найт¤жк≥ асоц≥альн≥ вчинки.

≈п≥лептичний статус - ф≥ксований еп≥лептичний стан унасл≥док тривалого еп≥лептичного припадку чи сер≥њ припадк≥в, що повторюютьс¤ через коротк≥ ≥нтервали часу. ≈п≥лептичний статус ≥ часто повторюван≥ судорожн≥ припадки Ї небезпечними дл¤ житт¤ станами.

—удорожний припадок може бути про¤вом генуњнноњ ("уродженоњ") ≥ симптоматичноњ еп≥лепс≥њ - насл≥дком перенесених захворювань (травма головного мозку, порушенн¤ мозкового кровооб≥гу, нейро≥нфекц≥¤, пухлина, туберкульоз,

сиф≥л≥с, токсоплазмоз, цистицеркоз, синдром ћорганьњ-јдамса-—токса, фибрил¤ц≥¤ шлуночк≥в, еклампс≥¤) ≥ ≥нтоксикац≥њ.

ƒиференц≥йна д≥агностика

Ќа догосп≥тальному етап≥ з'¤суванн¤ причини судорожного припадку часто вкрай важко. ¬елике значенн¤ мають анамнез ≥ кл≥н≥чн≥ дан≥. Ќеобх≥дно ви¤вл¤ти особливу увагу у в≥дношенн≥, насамперед, черепно-мозковоњ травми, гострих порушень мозкового кровооб≥гу, порушень серцевого ритму, еклампс≥њ, правц¤ й екзогенних ≥нтоксикац≥й.

Ќев≥дкладна допомога

1. ѕ≥сл¤ одиночного судорожного припадку - д≥азепам (релан≥ум, седуксен, с≥базон) - 2 мл внутр≥шньомС¤зево (¤к проф≥лактика повторних припадк≥в).

2. ѕри сер≥њ судорожних припадк≥в:

- попередженн¤ травматизац≥њ голови ≥ тулуби;

- в≥дновленн¤ прох≥дност≥ дихальних шл¤х≥в;

- зн¤тт¤ судомного синдрому: д≥азепам (релан≥ум, седуксен, с≥базон) - 2-4 мл на 10 мл 0,9% розчину натр≥ю хлориду внутршньо≥венно чи внутр≥шньомС¤зово, рог≥пнол 1-2 мл внутр≥шньомС¤зово;

- при в≥дсутност≥ ефекту - натр≥ю оксибутират 20% розчин з розрахунку 70 мг/кг маси т≥ла внутр≥венно на 5-10% розчин≥ глюкози;

- протинабр¤кова терап≥¤: фуросем≥д (лаз≥кс) 40 мг на 10-20 мл 40% розчину чи глюкози 0,9% розчину натр≥ю хлориду (у хворих цукровим д≥абетом) внутр≥венно;

- зн¤тт¤ головного болю: анальг≥н 2 мл 50% розчину; баралг≥н 5 мл; трамал 2 мл чи внутр≥шньовенно внутр≥шньомС¤зово.

3. ≈п≥лептичний статус

- попередженн¤ травматизац≥њ голови ≥ тулуби;

- в≥дновленн¤ прох≥дност≥ дихальних шл¤х≥в;

- зн¤тт¤ судомного синдрому: д≥азепам (реланиум, седуксен, сибазон) - 2-4 мл на 10 мл 0,9% розчину натр≥ю хлориду внутр≥шньовенно чи внутр≥шньомС¤зово, рог≥пнол 1-2 мл внутр≥шньомС¤зово;

- при в≥дсутност≥ ефекту - натр≥ю оксибутират 20% розчин з розрахунку 70 мг/кг маси т≥ла внутр≥шньовенно на 5-10% розчин≥ глюкози;

- при в≥дсутност≥ ефекту - ≥нгал¤ц≥йний наркоз закисом азоту в сум≥ш≥ з киснем (2:1).

- противонабр¤кова терап≥¤: фуросем≥д (лаз≥кс) 40 мг на 10-20 мл 40% розчину чи глюкози 0,9% розчину натр≥ю хлориду (у хворих цукровим д≥абетом) внутр≥венно;

 упирование головного болю:

- анальг≥н - 2 мл 50% розчину

- баралгин - 5 мл;

- трамал - 2 мл чи внутр≥венно внутр≥шньомС¤зово.

«а показниками:

- при п≥двищенн≥ артер≥ального тиску значно вище звичних дл¤ хворого показник≥в - г≥потензивн≥ препарати (клофел≥н внутр≥венно, внутр≥шньомС¤зово чи таблетки субл≥нгвально, дибазол внутр≥шньовенно чи внутр≥шньомС¤зово);

- при тах≥кард≥њ понад 100 уд/хв - див. "“ах≥аритм≥њ";

- при брадикард≥њ менше 60 уд/хв - атроп≥н;

- при г≥пертерм≥њ понад 38ос - анальг≥н.

“актика

’вор≥ з першим у житт≥ судорожним припадком повинн≥ бути госп≥тал≥зован≥ дл¤ з'¤суванн¤ його причини. ” випадку в≥дмовленн¤ в≥д госп≥тал≥зац≥њ при швидкому в≥дновленн≥ св≥домост≥ ≥ в≥дсутност≥ загальмозковоњ й вогнищевоњ невролог≥чноњ симптоматики рекомендуЇтьс¤ терм≥нове звертанн¤ до невролога пол≥кл≥н≥ки за м≥сцем проживанн¤. якщо св≥дом≥сть в≥дновлюЇтьс¤ пов≥льно, Ї загальмозкова ≥ (чи) вогнищева симптоматика, то показаний виклик спец≥ал≥зованоњ невролог≥чноњ (нейрореан≥мац≥йноњ) бригади, а при њњ в≥дсутност≥ - активне в≥дв≥дуванн¤ через 2-5 год.

” випадку зн¤тт¤ ¤к судомного синдрому в≥домоњ ет≥олог≥њ, так ≥ п≥сл¤приступних зм≥н св≥домост≥ хворий може бути залишений вдома з наступним спостереженн¤м неврологом пол≥кл≥н≥ки.

’ворих з еп≥лептичним чи статусом, сер≥Їю судомних приступ≥в госп≥тал≥зують у багатопроф≥льний стац≥онар, що маЇ невролог≥чне ≥ реан≥мац≥йне в≥дд≥ленн¤, а при судомному синдром≥, викликаному черепно-мозковою травмою, - у нейрох≥рург≥чне в≥дд≥ленн¤.

≈п≥лептичний статус чи сер≥¤ судомних припадк≥в, ¤к≥ не вдаЇтьс¤ зн¤ти Ї показанн¤м до виклику спец≥ал≥зованоњ невролог≥чноњ (нейрореан≥мац≥йноњ) бригади. ” випадку в≥дсутност≥ такоњ - госп≥тал≥зац≥¤.

ѕри порушенн≥ д≥¤льност≥ серц¤, що призвела до судомного синдрому, - в≥дпов≥дна терап≥¤ чи виклик спец≥ал≥зованоњ кард≥олог≥чноњ бригади. ѕри еклампс≥њ, екзогенноњ ≥нтоксикац≥њ - д≥¤ по в≥дпов≥дному стандарту.

ќсновн≥ небезпеки й ускладненн¤:

-асф≥кс≥¤ п≥д час припадку;

- розвиток гостроњ серцевоњ недостатност≥.

ѕрим≥тка

1. јм≥назин не Ї протисудомним засобом.

2. ћагн≥ю сульфат ≥ хлоралг≥драт у даний час не застосовуютьс¤ дл¤ зн¤тт¤ судоромного синдрому через малу ефективн≥сть.

3. ¬икористанн¤ гексенала чи т≥опенталу натр≥ю дл¤ зн¤тт¤ еп≥лептичного статусу можливо т≥льки в умовах спец≥ал≥зованоњ бригади при на¤вност≥ умов ≥ можливост≥ перевести хворого на Ў¬Ћ у раз≥ потреби (ларингоскоп, наб≥р ендотрахеальних трубок, апарат дл¤ Ў¬Ћ).

4. ѕри г≥покальц≥Їм≥чних судомах ввод¤ть кальц≥ю глюконат (10-20 мл 10% розчину чи внутр≥венно внутр≥шньомС¤зово), кальц≥ю хлорид (10-20 мл 10% розчину строго внутр≥венно).

5. ѕри г≥покал≥Їм≥чних судомах увод¤ть пананг≥н (10 мл внутр≥венно), кал≥ю хлорид (10 мл 10% розчину внутр≥венно).

Используются технологии uCoz
Rated by PING  аталог UaList.com