Ќа головну стор≥нку

√≤ѕ≈–“≈Ќ«»¬Ќ≤  –»«»

Ќев≥дкладна допомога

ƒ≥агностика

ѕ≥двищенн¤ артер≥ального тиску (част≥ше гостре ≥ значне) з невролог≥чною симптоматикою: головний б≥ль, "мушки" чи зав≥са перед очима, парестез≥њ, нудота, блювота, слаб≥сть у к≥нц≥вках, минущ≥ гем≥парези, афаз≥¤, диплоп≥¤.

ѕри нейровегетативному криз≥ (криз I типу, адреналовий): раптовий початок, порушенн¤, г≥перем≥¤ ≥ волог≥сть шк≥ри, тах≥кард≥¤, прискорене ≥ р¤сне сечовипусканн¤, переважне п≥двищенн¤ систоличного тиску з≥ зб≥льшенн¤м пульсового.

ѕри водно-сольов≥й форм≥ кризу (криз II типу, норадреналовий): поступовий початок, сонлив≥сть, ад≥нам≥¤, дезор≥Їнтован≥сть, бл≥д≥сть ≥ одутл≥сть обличч¤, набр¤кл≥сть, переважне п≥двищенн¤ диастоличного тиску з≥ зменшенн¤м пульсового.

ѕри судорожн≥й форм≥ кризу: пульсуюча, що розпираЇ головний б≥ль, психомоторне порушенн¤, багаторазова блювота без полегшенн¤, розладу зору, утрата св≥домост≥, клон≥ко-тон≥чн≥ судоми.

ƒиференц≥альна д≥агностика

” першу чергу варто враховувати т¤жк≥сть, форму й ускладненн¤ кризу, вид≥л¤ти кризи, зв'¤зан≥ з раптовою в≥дм≥ною г≥потензивних засоб≥в (клон≥дину, н≥фед≥п≥ну, b- адреноблокатор≥в та ≥н.), диференц≥ювати г≥пертензивн≥ кризи в≥д порушенн¤ мозкового кровооб≥гу, д≥Їнцефальних криз≥в, криз≥в при феохромоцитом≥.

Ќев≥дкладна допомога
1. Ќейровегетативна форма кризу.
1.1. ѕри неважкому плин≥:
- н≥федип≥н по 10 мг п≥д ¤зик в крапл¤х або усередину кожн≥ 30 хв або клон≥дин 0,15 мг усередину, пот≥м по 0,075 мг через 1 год до ефекту, або поЇднанн¤ цих препарат≥в, або лабеталол усередину по 100 мг через 1 год.
1.2. ѕри важкому переб≥гу:
- клон≥дин 0,1 мг внутр≥венно пов≥льно, або лабеталол по 50 мг внутр≥венно повторно через 5 хв абои 200 мг у 200 мл изотоничного розчину натр≥ю хлориду внутр≥венно капельно, або пентамин до 50 мг внутр≥венно краплинно чи струменево др≥бно, або натр≥ю н≥тропрусид 30 мг у 300 мл ≥зотон≥чного розчину натр≥ю хлориду внутр≥венно краплинно, поступово п≥двищуючи швидк≥сть уведенн¤ в≥д 0,1 мкг/(кг/хв) до дос¤гненн¤ необх≥дного артер≥ального тиску;
- при недостатньому ефект≥ - фуросем≥д 40 мг внутр≥венно.
1.3. ѕри емоц≥йн≥й напруз≥, що збер≥гаЇтьс¤, додатково диазепам 5-10мг усередину, внутр≥шньомС¤зево чи внутр≥венно, або дропер≥дол 2,5-5 мг внутр≥венно пов≥льно.
1.4. ѕри тах≥кард≥њ, що збер≥гаЇтьс¤ - анаприл≥н
20-40 мг п≥д ¤зик або усередину.
2. ¬одно-сольова форма кризу.
2.1 ѕри неважкому плин≥:
- фуросем≥д 40-80 мг усередину одноразово ≥ н≥федипин по 10 мг п≥д¤зик або в крапл¤х усередину кожн≥ 30 хв до ефекту або фуросем≥д 20 мг усередину однократно ≥ каптоприл 6,25 мг п≥д ¤зик чи усередину, а пот≥м але 25 мг кожн≥ 30-60 хв до дос¤гненн¤ ефекту.
2.2. ѕри важкому переб≥гу:
- фуросем≥д 20-40 мг внутр≥венно;
- внутр≥венно лабеталол або натр≥ю н≥тропруссид, або пентам≥н (п. 1.2).
2.3. ѕри виражен≥й невролог≥чн≥й симптоматиц≥ може бути ефективно внутр≥шньовенне введенн¤ 240 мг еуф≥л≥ну.
3. ѕри судомн≥й форм≥ кризу:
- д≥азепам 10-20 мг внутр≥венно пов≥льно до усуненн¤ судорог, додатково можна призначити магн≥ю сульфат 2,5 м внутр≥венно дуже пов≥льно;
- натр≥њ н≥тропрусид (≥. 1.2) або лабеталол внутр≥венно (п. 1.2), або пентам≥н (п. 1.2);
- фуросем≥д 40-80 мг внутр≥венно пов≥льно.
4. ѕри кризах, пов'¤заних з раптовою в≥дм≥ною г≥потензивних засоб≥в:
- швидкод≥юч≥ л≥карськ≥ форми в≥дпов≥дного г≥потензивного препарату (клон≥дин 0,1 мг внутр≥венно, або лабеталол по 50 мг внутр≥венно повторно, або анаприл≥н 20-40 мг п≥д ¤зик, або н≥фед≥пин по 10 мг п≥д ¤зик), при р≥зко виражен≥й артер≥альн≥й г≥пертенз≥њ натр≥ю н≥тропрусид (п. 1.2).
5. √≥пертензивний криз, ускладнений набр¤ком легень:
- н≥трогл≥церин таблетки (краще аерозоль) 0,4-0,5 мг п≥д ¤зик ≥ в≥дразу 10 мг у 100 мл ≥зотон≥чного розчину натр≥ю хлориду внутр≥венно краплинно, зб≥льшуючи швидк≥сть з 25 мкг/хв до одержанн¤ ефекту, або натр≥ю н≥тропрусид (п. 1.2), або пентам≥н (п. 1.2);
- фуросем≥д 40-80 мг внутр≥венно пов≥льно;
- оксигенотерап≥¤.
6. √≥пертензивний криз, ускладнений гемораг≥чним чи ≥нсультом субарахноњдальним крововиливом:
Ј при р≥зко виражен≥й артер≥альн≥й г≥пертенз≥њ - натр≥ю н≥тропрусид (п. 1.2), артер≥альний тиск знижувати до р≥вн¤, що перевищуЇ звичний, при посиленн≥ невролог≥чноњ симптоматики;
Ј -зменшити швидк≥сть уведенн¤.
7. √≥пертензивний криз, ускладнений анг≥нозним болем:
- н≥трогл≥церин таблетки (краще аерозоль) 0,4-0,5 мг п≥д ¤зик ≥ в≥дразу 10 мг внутр≥венно краплинно (п. 5);
- обов'¤зкове знеболюванн¤ - див. "—тенокард≥¤";
- при недостатньому ефект≥ - лабеталол 100 мг п≥д ¤зик або внутр≥венно (п.п. 1.1, 1.2) або анаприл≥н 20-40 мг п≥д ¤зик.
8. ѕри ускладненому переб≥гулин≥ - мон≥торувати життЇво важлив≥ функц≥њ (кард≥омон≥тор, пульсоксиметр).

9. √осп≥тал≥зувати п≥сл¤ можливоњ стаб≥л≥зац≥њ стану.
ќсновн≥ небезпеки й ускладненн¤:

ѕрим≥тка
ƒо гостроњ артер≥альноњ г≥пертенз≥њ, що безпосередньо загрожуЇ життю, в≥днос¤тьс¤:

√остра артер≥альна г≥пертенз≥¤ при:

ѕри гостр≥й артер≥альн≥й г≥пертенз≥њ, безпосередньо загрозливого житт¤ (!), артер≥альний тиск знижувати прот¤гом 20 -30 хв до звичного "робочого" чи трохи б≥льш високого р≥вн¤, використовувати внутр≥шньовенний краплинний шл¤х уведенн¤ препарат≥в, г≥потензивним ефектом ¤ких легко керувати (натр≥ю н≥тропрусид, н≥трогл≥церин, лабеталол).

ѕри артер≥альн≥й г≥пертенз≥њ без безпосередньоњ загрози дл¤ житт¤ артер≥альний тиск знижувати поступово (за 1-2 ч) до звичного "робочого" р≥вн¤.

Ќадавати нев≥дкладну допомогу при повторних г≥пертензивних кризах випливаЇ з урахуванн¤м на¤вного досв≥ду л≥куванн¤ попередн≥х.

ѕри пог≥ршенн≥ переб≥гу г≥пертон≥чноњ хвороби, що не доходить до кризу, артер≥альний тиск знижувати прот¤гом дек≥лькох годин, призначати основн≥ г≥потензивн≥ засоби усередину.

ѕри призначенн≥ каптоприлу л≥куванн¤ починати з пробноњ дози 6,25 мг.

√≥потензивним ефектом пентам≥ну важко керувати, тому препарат варто використовувати т≥льки у випадках, коли екстрене зниженн¤ артер≥ального тиску показане, а ≥нших можливостей дл¤ цього немаЇ. ”водити пентам≥н сл≥д внутр≥венно др≥бно по 12,5 мг або до 50 мг краплинно. ѕри необх≥дност≥ п≥дсилити г≥потензивну д≥ю 50 мг пентам≥ну вводити внутр≥венно краплинно з 2,5-5 мг дропер≥долу. ѕо можливост≥ зам≥сть пентам≥ну варто використовувати триметафан (арфонад), г≥потензивна д≥¤, ¤кого керована. 250 мг триметафана в 250 мл ≥зотон≥чного розчину натр≥ю хлориду уводити внутр≥венно краплинно, зб≥льшуючи швидк≥сть з 1 мг/хв до дос¤гненн¤ необх≥дного р≥вн¤ артер≥ального тиску.

ѕри вираженому д≥урез≥ призначати препарати кал≥ю усередину чи внутр≥венно.

ѕри криз≥, обумовленому феохромоцитомою, п≥дн¤ти головний к≥нець л≥жка на 45∞; показаний фентолам≥н (по 5 мг внутр≥венно через 5 хв до ефекту); можна використовувати лабеталол або натр≥ю нитропрусид. як допом≥жний препарат - дропер≥дол 2,5 -5 мг внутр≥венно. Ѕлокатори b-адренорецепторов застосовувати т≥льки (!) п≥сл¤ введенн¤ блокаторов a-адренорецептор≥в.

Используются технологии uCoz

Rated by PING  аталог UaList.com
Используются технологии uCoz